2001 Akita Worldgames

akita 001 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 002 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 003 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 004 : Akita, World Games, Tug of War, 2001
akita 005 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 006 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 007 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 008 : Akita, World Games, Tug of War, 2001
akita 009 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 010 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 011 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 012 : Akita, World Games, Tug of War, 2001
akita 013 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 014 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 015 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 016 : Akita, World Games, Tug of War, 2001
akita 017 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 018 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 019 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 020 : Akita, World Games, Tug of War, 2001
akita 021 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 022 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 023 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 024 : Akita, World Games, Tug of War, 2001
akita 025 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 026 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 027 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 028 : Akita, World Games, Tug of War, 2001
akita 029 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 030 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 031 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 032 : Akita, World Games, Tug of War, 2001
akita 033 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 034 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 035 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 036 : Akita, World Games, Tug of War, 2001
akita 037 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 038 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 039 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 040 : Akita, World Games, Tug of War, 2001
akita 041 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 042 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 043 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 044 : Akita, World Games, Tug of War, 2001
akita 045 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 046 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 047 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 048 : Akita, World Games, Tug of War, 2001
akita 049 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 050 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 051 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 052 : Akita, World Games, Tug of War, 2001
akita 053 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 054 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 055 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 056 : Akita, World Games, Tug of War, 2001
akita 057 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 058 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 059 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 060 : Akita, World Games, Tug of War, 2001
akita 061 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 062 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 063 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 064 : Akita, World Games, Tug of War, 2001
akita 065 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 066 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 067 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 068 : Akita, World Games, Tug of War, 2001
akita 069 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 070 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 071 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 072 : Akita, World Games, Tug of War, 2001
akita 073 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 074 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 075 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 076 : Akita, World Games, Tug of War, 2001
akita 077 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 078 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 079 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 080 : Akita, World Games, Tug of War, 2001
akita 081 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 082 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 083 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 084 : Akita, World Games, Tug of War, 2001
akita 085 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 086 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 087 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 088 : Akita, World Games, Tug of War, 2001
akita 089 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 090 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 091 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 092 : Akita, World Games, Tug of War, 2001
akita 093 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 094 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 095 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 096 : Akita, World Games, Tug of War, 2001
akita 097 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 098 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 099 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 100 : Akita, World Games, Tug of War, 2001
akita 101 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 102 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 103 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 104 : Akita, World Games, Tug of War, 2001
akita 105 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 106 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 107 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 108 : Akita, World Games, Tug of War, 2001
akita 109 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 110 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 111 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 112 : Akita, World Games, Tug of War, 2001
akita 113 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 114 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 115 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 116 : Akita, World Games, Tug of War, 2001
akita 117 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 118 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 119 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 120 : Akita, World Games, Tug of War, 2001
akita 121 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 122 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 123 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 124 : Akita, World Games, Tug of War, 2001
akita 125 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 126 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 127 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 128 : Akita, World Games, Tug of War, 2001
akita 129 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 130 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 131 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 132 : Akita, World Games, Tug of War, 2001
akita 133 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 134 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 135 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 136 : Akita, World Games, Tug of War, 2001
akita 137 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 138 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 139 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 140 : Akita, World Games, Tug of War, 2001
akita 141 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 142 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 143 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 144 : Akita, World Games, Tug of War, 2001
akita 145 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 146 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 147 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 148 : Akita, World Games, Tug of War, 2001
akita 149 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 150 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 151 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 152 : Akita, World Games, Tug of War, 2001
akita 153 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 154 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 155 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 156 : Akita, World Games, Tug of War, 2001
akita 157 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 158 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 159 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 160 : Akita, World Games, Tug of War, 2001
akita 161 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 162 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 163 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 164 : Akita, World Games, Tug of War, 2001
akita 165 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 166 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 167 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 168 : Akita, World Games, Tug of War, 2001
akita 169 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 170 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 171 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 172 : Akita, World Games, Tug of War, 2001
akita 173 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 174 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 175 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 176 : Akita, World Games, Tug of War, 2001
akita 177 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 178 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 179 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 180 : Akita, World Games, Tug of War, 2001
akita 181 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 182 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 183 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 184 : Akita, World Games, Tug of War, 2001
akita 185 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 186 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 187 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 188 : Akita, World Games, Tug of War, 2001
akita 189 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 190 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 191 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 192 : Akita, World Games, Tug of War, 2001
akita 193 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 194 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 195 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 196 : Akita, World Games, Tug of War, 2001
akita 197 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 198 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 199 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 200 : Akita, World Games, Tug of War, 2001
akita 201 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 202 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 203 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 204 : Akita, World Games, Tug of War, 2001
akita 205 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 206 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 207 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 208 : Akita, World Games, Tug of War, 2001
akita 209 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 210 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 211 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 212 : Akita, World Games, Tug of War, 2001
akita 213 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 214 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 215 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 216 : Akita, World Games, Tug of War, 2001
akita 217 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 218 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 219 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 220 : Akita, World Games, Tug of War, 2001
akita 221 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 222 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 223 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 224 : Akita, World Games, Tug of War, 2001
akita 225 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 226 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 227 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 228 : Akita, World Games, Tug of War, 2001
akita 229 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 230 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 231 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 232 : Akita, World Games, Tug of War, 2001
akita 233 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 234 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 235 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 236 : Akita, World Games, Tug of War, 2001
akita 237 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 238 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 239 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 240 : Akita, World Games, Tug of War, 2001
akita 241 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 242 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 243 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 244 : Akita, World Games, Tug of War, 2001
akita 245 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 246 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 247 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 248 : Akita, World Games, Tug of War, 2001
akita 249 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 250 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 251 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 252 : Akita, World Games, Tug of War, 2001
akita 253 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 254 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 255 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 256 : Akita, World Games, Tug of War, 2001
akita 257 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 258 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 259 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 260 : Akita, World Games, Tug of War, 2001
akita 261 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 262 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 263 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 264 : Akita, World Games, Tug of War, 2001
akita 265 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 266 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 267 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 268 : Akita, World Games, Tug of War, 2001
akita 269 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 270 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 271 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 272 : Akita, World Games, Tug of War, 2001
akita 273 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 274 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 275 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 276 : Akita, World Games, Tug of War, 2001
akita 277 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 278 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 279 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 280 : Akita, World Games, Tug of War, 2001
akita 281 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 282 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 283 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 284 : Akita, World Games, Tug of War, 2001
akita 285 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 286 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 287 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 288 : Akita, World Games, Tug of War, 2001
akita 289 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 290 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 291 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 292 : Akita, World Games, Tug of War, 2001
akita 293 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 294 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 295 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 296 : Akita, World Games, Tug of War, 2001
akita 297 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 298 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 299 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 300 : Akita, World Games, Tug of War, 2001
akita 301 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 302 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 303 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 304 : Akita, World Games, Tug of War, 2001
akita 305 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 306 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 307 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 308 : Akita, World Games, Tug of War, 2001
akita 309 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 310 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 311 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 312 : Akita, World Games, Tug of War, 2001
akita 313 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 314 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 315 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 316 : Akita, World Games, Tug of War, 2001
akita 317 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 318 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 319 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 320 : Akita, World Games, Tug of War, 2001
akita 321 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 322 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 323 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 324 : Akita, World Games, Tug of War, 2001
akita 325 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 326 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 327 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 328 : Akita, World Games, Tug of War, 2001
akita 329 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 330 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 331 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 332 : Akita, World Games, Tug of War, 2001
akita 333 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 334 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 335 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 336 : Akita, World Games, Tug of War, 2001
akita 337 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 338 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 339 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 340 : Akita, World Games, Tug of War, 2001
akita 341 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 342 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 343 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 344 : Akita, World Games, Tug of War, 2001
akita 345 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 346 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 347 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 348 : Akita, World Games, Tug of War, 2001
akita 349 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 350 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 351 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 352 : Akita, World Games, Tug of War, 2001
akita 353 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 354 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 355 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 356 : Akita, World Games, Tug of War, 2001
akita 357 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 358 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 359 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 360 : Akita, World Games, Tug of War, 2001
akita 361 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 362 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 363 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 364 : Akita, World Games, Tug of War, 2001
akita 365 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 366 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 367 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 368 : Akita, World Games, Tug of War, 2001
akita 369 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 370 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 371 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 372 : Akita, World Games, Tug of War, 2001
akita 373 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 374 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 375 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 376 : Akita, World Games, Tug of War, 2001
akita 377 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 378 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 379 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 380 : Akita, World Games, Tug of War, 2001
akita 381 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 382 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 383 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 384 : Akita, World Games, Tug of War, 2001
akita 385 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 386 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 387 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 388 : Akita, World Games, Tug of War, 2001
akita 389 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 390 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 391 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 392 : Akita, World Games, Tug of War, 2001
akita 393 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 394 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 395 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 396 : Akita, World Games, Tug of War, 2001
akita 397 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 398 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 399 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 400 : Akita, World Games, Tug of War, 2001
akita 401 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 402 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 403 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 404 : Akita, World Games, Tug of War, 2001
akita 405 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 406 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 407 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 408 : Akita, World Games, Tug of War, 2001
akita 409 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 410 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 411 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 412 : Akita, World Games, Tug of War, 2001
akita 413 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 414 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 415 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 416 : Akita, World Games, Tug of War, 2001
akita 417 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 418 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 419 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 420 : Akita, World Games, Tug of War, 2001
akita 421 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 422 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 423 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 424 : Akita, World Games, Tug of War, 2001
akita 425 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 426 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 427 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 428 : Akita, World Games, Tug of War, 2001
akita 429 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 430 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 431 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 432 : Akita, World Games, Tug of War, 2001
akita 433 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 434 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 435 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 436 : Akita, World Games, Tug of War, 2001
akita 437 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 438 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 439 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 440 : Akita, World Games, Tug of War, 2001
akita 441 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 442 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 443 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 444 : Akita, World Games, Tug of War, 2001
akita 445 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 446 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 447 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 448 : Akita, World Games, Tug of War, 2001
akita 449 : Akita, World Games, Tug of War, 2001 akita 450 : Akita, World Games, Tug of War, 2001